Dutch Basketball League: Nieuwe regels teamsamenstelling

ALMERE, 24 juni 2019 – De Dutch Basketball League hanteert met ingang van komend seizoen een nieuwe regeling voor niet-Nederlanders. Deze nieuwe regeling is analoog aan de regels met betrekking tot ‘Players’ Eligibility’ die de FIBA hanteert voor de FIBA Europe Cup.

Dat betekent de invoering van de zogenoemde ‘Home Grown Player’. Een Home Grown Player is een speler die ten minste drie (3) seizoenen in de leeftijd tussen 12 en 20 jaar basketbal heeft gespeeld bij een Nederlandse club in een NBB-competitie. De afkomst/nationaliteit van de speler maakt daarbij niet uit.

De werkwijze voor een DBL-club wordt dan als volgt:
– De club vult per Home Grown Player een formulier in en stuurt dat naar de NBB;
– De NBB controleert of de speler inderdaad aan de voorwaarde van Home Grown voldoet en accordeert;
– Het formulier wordt (digitaal) naar de DBL gestuurd ter bevestiging.

De club vermeldt op het wedstrijdformulier:
a) in het geval van twaalf (12) of elf (11) spelers, minstens vijf (5) Home Grown Players;
b) in het geval van tien (10) ten minste vier (4) Home Grown Players.

Clubs zijn verplicht om met minimaal 10 speelgerechtigde spelers bij een wedstrijd aanwezig te zijn en deze op het wedstrijdformulier te vermelden.

Teamopgave
Elke club levert een week voor aanvang competitie een teamopgave/spelerslijst aan met minimaal 12 en maximaal 20 spelers die voldoen aan bovengenoemde voorwaarden.

Toelichting
In de afgelopen seizoenen hadden clubs die Europees speelden op dit gebied te maken met verschillende reglementen: FIBA, DBL en beker NBB. Dat is vanaf nu voorbij. Voor alle drie de competities is nu hetzelfde reglement van toepassing.

Huidige regeling vervalt
De huidige regeling, waarbij een club vijf niet-Nederlanders op het wedstrijdformulier mocht hebben waarvan er maximaal 4 op het veld mochten staan, vervalt.

Bron: Dutch Basketball League website