Zorg en Zekerheid blijft aan als sponsor van ZZ Leiden

Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid zal ook de komende drie seizoenen hoofdsponsor zijn van Zorg en Zekerheid Leiden Basketball.
Vandaag ondertekenden Hennie Limberger, lid Raad van Bestuur van Zorg en Zekerheid, en de bestuursleden van de Stichting Eredivisie BS Leiden, Marcel Verburg en Michael Breel, de nieuwe overeenkomst.

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst begin dit jaar sprak Hennie Limberger al de intentie uit om een
nieuwe contractperiode in te gaan als hoofdsponsor. In de overeenkomst voor drie jaar is ook nog een optie op een vierde seizoen opgenomen.

Gezond leven stimuleren
De zorgverzekeraar ziet in de voortzetting van de samenwerking de mogelijkheid om gezond leven
te stimuleren via de basketbalsport in de regio. “Vooral de initiatieven om de jeugd in Leiden en
omringende gemeenten bij de sport te betrekken door bijvoorbeeld de organisatie van lokale
clinics, dragen bij aan het actief sporten en een gezonde leefstijl te bevorderen”, aldus Limberger.
De komende periode willen we vooral deze maatschappelijke rol van het basketbal nog meer
benadrukken in samenwerking met de club, regionale basketbalverenigingen en scholen. Zorg en
Zekerheid juicht bewegen van harte toe en zal dit uitdragen via een digitaal platform om aldus de
jeugd goed te kunnen bereiken en te enthousiasmeren. Aandacht voor sport en bewegen neemt
toe en als zorgverzekeraar willen wij hierin een actieve rol spelen.”

Overeenkomst
De overeenkomst is afgesloten voor de periode 2017-2020. In die periode zullen ook actief nieuwe
sponsoren gezocht worden om toe te voegen aan de businessclub van Zorg en Zekerheid Leiden
Basketball. De zorgverzekeraar is met de bestuurders in gesprek over de acties die daarvoor
ontwikkeld worden. Daarnaast blijft de club zich hard maken voor een nieuwe hal die de sport nog
aantrekkelijker zal maken. Met het nieuwe contract verzekert de club zich van topbasketbal, maar
ook van het benadrukken van de sport onder jongeren naast de competitie.